کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

محکومیت ارژنگ مرتضوی به تعلیق و تبعید از دانشگاه

روز پنجشنبه 6 مهرماه ،ارژنگ مرتضوی، دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی با حکم کمیته‌ مرکزی وزارت علوم به تعلیق وتبعید از دانشگاه محکوم شد.

طبق گزارشات منتشرشده ، ارژنگ مرتضوی به 4 نیمسال منع موقت از تحصیل و تغییر محل تحصیل از دانشگاه خوارزمی به دانشگاه دامغان، محکوم شد.گفتنی است، ایشان به اتهام واهی “ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه” متهم شده است.این دانشجو در تاریخ 26 آذر سال گذشته، توسط نهادهای امنیتی رزیم بازداشت و اوایل اسفند ماه از زندان آزاد شد.