کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت آتنا فرقدانی نقاش و کارتونیست به حبس

آتنا فرقدانی نقاش و کارتونیست روز دوشنبه 21 خرداد ماه، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به اتهامات توهین به مقدسات به ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس محکوم» شده است.

به گفته وکیل نامبرده، دادگاه رژیم در تهران به بهانه «تعدد جرایم، اشد مجازات را در دو اتهام یادشده در نظر گرفته است.» لازم به یادآوری است، آتنا فرقدانی ۲۳ فروردین ماه امسال در حالی که قصد داشت یکی از نقاشی‌های خود را بر روی دیوار خیابان پاستور، محل کاخ ریاست جمهوری ایران نصب کند، توسط مأموران اطلاعاتی سپاه پاسداران رژیم با ضرب و شتم دستگیر شد. همچنین آتنا فرقدانی پس از بازداشت مورد «ضرب و جرح» ماموران رژیم قرار گرفته و به دلیل خودداری زندان شهر ری (قرچک) از پذیرش او، به زندان اوین منتقل شده است.