کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت 1400 کودک از تحصیل در مدارس تهران

روز دوشنبه 8 مهرماه، شهرداری تهران از شناسایی ۱۴۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در مدارس تهران خبر داد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و  اجتماعی شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: تعداد زیادی از این کودکان در خیابان‌ها شناسایی شده‌اند. به گفته وی تنها در مراکز پرتو بیش از ۳۰۰۰ کودک بازمانده از تحصیل تحت پوشش قرار گرفته‌اند. جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل در ایران را یک میلیون و ۷۳۸ هزار تن اعلام کرده اند. این آمار بر اساس نتایج سرشماری جمعیت در سال ۱۳۹۵ گزارش شده است. اما آمار واقعی کودکان محروم از تحصیل بسیار بیشتر از این رقم است.