کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت کارگران ساختمانی از مزایای سختی کار

محرومیت کارگران ساختمانی از مزایای سختی کار 3

عدم برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد یکی از معضلات جدی کارگران بخش ساختمان است که حتی در صورت بیمه شدن کارگر، جان و سلامتی او را تهدید می‌کند.

به ادعای مقامات خانه کارگری رژیم : کار کارگران ساختمانی سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود در حالیکه به گفته فعالان کارگری مستقل، مشاغل ساختمانی یکی از سخت‌ترین و پرخطرترین مشاغل است و بیش از نیمی از حوادث کار کشور به این بخش اختصاص دارد؛ یک کارگر ساختمانی بعد از ۳۰ یا ۴۰ سال بیمه‌پردازی به دلیل توقف‌های گاه و بیگاه بیمه نمی‌تواند بازنشست شود؛ در واقع این کارگر تا زمانی که جان در بدن دارد باید کار کند. کارگران ساختمانی غالباً پیر و از کارافتاده می‌شوند اما بازنشسته نمی‌شوند؛ به عبارتی، مجبور به ترک کار به دلیل مشکلات کهولت و بیماری می‌شوند بدون اینکه ریالی مستمری بازنشستگی بگیرند و این نقیصه بسیار جدی است.