کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت پزشکی نجات انور حمیدی کارون

نجات انورحمیدی کارون، معلم اهل آبادان و زندانی سیاسی محبوس در زندان سپیدار اهواز، از رسیدگی پزشکی محروم شده است.

این معلم ۶۸ ساله از ناراحتی شدید قلبی رنج می برد و به تشخیص پزشکان باید مورد عمل جراحی قلب قرار گیرد، اما به رغم در خواست های مکرر خانواده اش، مقامات قضایی و زندان رژیم از انتقال وی به بیمارستان خودداری می کنند. نامبرده،  به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام از سوی دادگاه رژیم در اهواز به ۱۵ سال زندان محکوم شد. از آن زمان تاکنون او همچنان در حبس به سر می برد و از رسیدگی پزشکی محروم شده است.