کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت پزشکی سیامک ابراهیمی در زندان اوین

“سیامک ابراهیمی”، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند، علیرغم حال نامساعد جسمی، از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.

به گفته خانواده “سیامک ابراهیمی”  وی از مشکلاتی در نواحی دست، پا و گردن رنج میبرد و طبق تشخیص بهداری زندان، وی باید دستکم به مدت ۳۰ جلسه در مراکز فیزیوتراپی تحت درمان قرار بگیرد. با این وجود، مسئولین زندان تاکنون با درخواست های مکرر این زندانی برای اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت به عمل آورده اند.”