کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی از حق درمان

با وجود تایید پزشک متخصص جهت درمان زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی، همچنان

از حق درمان محروم مانده است.

بنا به گزارش منتشره، محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان مرکزی اردبیل که از بیماری هموروئید رنج می برد، با وجود تائید پزشک متخصص و صدور گواهی از سوی پزشکی قانونی، همچنان در وضعیت بلاتکلیف، از حق درمان برای انجام کارهای عمل جراحی محروم مانده است. علاوه بر این، شعبه دیوان عالی کشور پاسخی به درخواست اعاده دادرسی پرونده این زندانی سیاسی نداده و درخواست آزادی مشروط وی نیز بی‌پاسخ مانده است. گفتنی است محمدصابر ملک رئیسی، از مجموع حبس تعزیری ۱۵ سال همراه با تبعید، به مدت ۱۱ سال را در زندان اردبیل بدون حتی ۱ روز مرخصی گذرانده است؛ وی واجد شرایط استفاده از حق آزادی مشروط با توجه به قانون مندرج در آئین دادرسی کیفری است.