کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت رضا شهابی کارگر زندانی در زندان اوین

روز دوشنبه 20 شهریورماه،مسئولین زندان اوین،رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را به دلیل اعتراض به انتقال کیوان‌ مهتدی به سلول انفرادی ممنوع تماس تلفنی کردند.

براساس گزارشات منتشر شده،مقامات و مسئولین زندان اوین در آستانه فرا رسیدن سالگرد خیزش “زن زندگی آزادی” فضای زندان اوین را به شدت امنیتی کرده و تمام نگرانی و ترس آنها، سرکوب صدای زندانیان سیاسی به هر دلیلی میباشد و آنها را به بهانه های واهی به سلول های انفرادی انتقال داده و یا ممنوع تماس می‌کنند.گفتنی است که این اقدامات سرکوبگرانه شامل حال تعداد زیادی از فعالین ‌کارگری و ‌معلمی نیز شده است.