کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

محرومیت دو میلیون کودک یمنی از تحصیل

صندوق کودکان سازمان ملل متحد، “یونیسف” در گزارشی از شرایط دشوار زندگی برای کودکان یمنی خبر داد و تصریح کرد که بیش از دو میلیون کودک در این کشور از تحصیل محروم هستند.

این گزارش که به مناسبت شروع سال تحصیلی در این کشور منتشر شده، تاکید می کند: “نزدیک به نیم میلیون کودک دیگر نیز پس از شدت گرفتن مناقشات داخلی در سال ۲۰۱۵ از رفتن به مدرسه محروم شده اند.” یونیسف در این گزارش می افزاید: “آموزش بیش از سه میلیون کودک دیگر در این کشور نیز با توجه به شرایط کنونی در معرض خطر قرار دارد زیرا حقوق معلمان از دو سال پیش تاکنون پرداخت نشده است.” دراین گزارش آمده است که بیش از بیست و چهار میلیون نفر یا به عبارتی حدود دو سوم جمعیت این کشور نیاز مبرم به کمک های بشردوستانه دارند و نزدیک به دو میلیون کودک زیر پنج سال یمنی نیز از سوء تغذیه حاد رنج می برند.