کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت از وکالت خسرو علی‌کُردی

خسرو علیکردی، وکیل خانواده‌های دادخواه به دلیل انتشار اخبار و حقایق مرتبط با پرونده زندانیان سیاسی، توسط دستگاه فاسد قضایی رژیم به مدت دو سال از وکالت محروم شد.

این وکیل به اتهام انتشار اخبار مربوط به موکلانش “فاطمه سپهری”، زندانی سیاسی و خانواده جاویدنام “ابوالفضل آدینه‌زاده”، توسط دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان به دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم شده است.

“خسرو علیکردی”، آذر ماه نیز، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به یک سال حبس، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت و منع حضور در فضای مجازی به مدت دو سال، محکوم شده بود.