کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت از رسیدگی پزشکی یک فعال کارگری در زندان 

“رضا (غلامرضا) اقدسی”، فعال کارگری و از کارگران اخراجی شرکت ایران خودرو، بیش از یک ماه است که با وجود پارگی پرده گوش، و التهاب شدید، از دسترسی به دکتر و دارو محروم است.

این فعال کارگری توسط دادگاه رژیم در تهران به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه رژیم” به هشت ماه حبس و بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به سه سال و هفت ماه زندان و در مجموع، به چهار سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. “رضا اقدسی” در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، در پاییز سال گذشته نیز، توسط نیروهای امنیتی رژیم در منزل شخصی خود به همراه همسرش، بازداشت شده بود.