کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت از درمان یک زندانی سیاسی در زندان قزلحصار کرج

محرومیت از درمان یک زندانی سیاسی در زندان قزلحصار کرج2

“حمزه سواری لفته”، زندانی سیاسی حکم حبس ابد علیرغم حال نامساعد جسمانی از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

طبق گزارشات ” حمزه سواری لفته” حدود پنج سال پیش به بیماری “کیست بیکر” مبتلا شد. طی این مدت، به دلیل عدم رسیدگی درمانی مناسب، کیست وی رشد پیدا کرده و تاندون پای این زندانی را نیز درگیر کرده است. گفتنی است، مخالفت با اعزام این زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان با دستور دادستان پرونده صورت گرفته است.”