کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت از درمان مطلب احمدیان در زندان اوین

مطلب احمدیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، علیرغم حال نامساعد جسمی و علائم خونریزی معده، از رسیدگی پزشکی تخصصی محروم مانده است.

نامبرده، که اخیرا برای درمان به بیمارستان اعزام شده بود، علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان با مخالفت دادستان تهران به زندان اوین بازگردانده شد. بازگشت وی به زندان، علیرغم تایید پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی این زندانی برای تحمل کیفر و الزام به رسیدگی تخصصی در مراکز درمانی خارج از زندان صورت گرفته است. لازم به ذکر است، طی چند سال گذشته این زندانی سیاسی به بیماری‌های فتق دیافراگم، تنگی کانال نخاع و عفونت مجاری ادراری مبتلا شده و کماکان بدون رسیدگی پزشکی، از این بیماری‌ها رنج می‌برد.