کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت از درمان  حمیدرضا کوهکن در زندان زاهدان

حمید رضا کوهکن روز پنج شنبه ۱۶ فروردین ماه،  از بازداشتگاه اداره اطلاعات رژیم به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان منتقل و در وضعیت و شرایط بسیار بدی نگهداری می شود.

“حمیدرضا کوهکن” در بازداشتگاه اداره اطلاعات رژیم مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته و در حالی از بازداشتگاه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده که وی در وضعیت نگران کننده ای به سر می برد.نامبرده مچ دست هایش با میخ کوبیده شدند و دست چپ وی بی حس و انگشت های آن از کار افتاده و حرکتی ندارند.” گفتنی است، نامبره بدون رسیدگی پزشکی منتقل شده و در زیرزمین در یک تک سلولی که فاقد پنجره و تهویه هوا است نگهداری می شود.”