کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محرومیت از تحصیل برای سردبیر یک نشریه‌ دانشجویی

با تأیید کمیته‌ تجدیدنظر انضباطی دانشگاه تهران روز سه شنبه 21 فروردین ماه “زهرا جعفری” دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی و سردبیر نشریه‌ دانشجویی ژینا به محرومیت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات محکوم شد.

شایان ذکر است که “تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افترا و نشر اکاذیب، توهین به شعائر و مقدسات اسلامی و ملی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی” از جمله اتهامات انتسابی به این دانشجو است.اجرای این حکم از نیم‌سال اول ۱۴۰۲_۱۴۰۳ شروع و تا پایان نیم‌سال دوم ادامه دارد و او هم‌اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.لازم به ذکر است این رای در زمانی که زهرا جعفری در مراحل پایانی دفاع از پایان‌نامه‌ خود بوده و تنها به دلیل برعهده داشتن مسئولیت سردبیری نشریه دانشجویی مجوزدار،صادر شده است.