کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محدودیت و ممنوع التماس شدن توماج صالحی

توماج صالحی ، خواننده رپ اعتراضی محکوم به اعدام که در زندان دستگرد اصفهان بسر میبرد، از روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، از امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده محروم مانده است.

به گفته وکیل مدافع توماج صالحی تماس تلفنی موکلش از عصر روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، به دلیل اطلاع رسانی در فضای مجازی قطع شده است.گفته می شود که توماج از امکان تردد در بند، صحبت با دیگر زندانیان، دسترسی به کتابخانه و ورزش نیز منع شده است.