کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

محدودیت فعالیت زنان در سازمان‌های غیر دولتی افغانستان

پس از آنکه طالبان ورود دختران را به دانشگاه‌ها ممنوع کرد، این گروه از منع فعالیت زنان در سازمان‌های غیر دولتی و نمایش‌های تلویزیونی نیز خبر داد.

وزارت اقتصاد طالبان به موسسات غیردولتی داخلی و خارجی دستور داد که از حضور کارکنان زن در محل کار جلوگیری کنند. طالبان دلیل این اقدام را پایبند نبودن زنان به پوشش تعیین‌شده از سوی خود اعلام کرده است. طالبان همچنین در دستوری دیگر مواردی از جمله حضور زنان در نمایش‌های تلویزیونی، پخش فیلم‌های «خلاف اصول شریعت»، نمایش بدن مردان و پخش فیلم‌های تبلیغ‌کننده ارزش‌های غربی را ممنوع کرد.طالبان بازهم دلیل این اقدام را پایبند نبودن زنان به پوشش تعیین‌شده از سوی خود اعلام کرد. در این میان، جمهوری اسلامی نیز که درگیر بحران‌های ناشی از سیاست‌های زن‌ستیز خود است، در زمینه آموزش دختران به طالبان پیشنهاد کمک داد.