کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محاکمه پدر حمیدرضا روحی از جانباختگان انقلاب ژینا

بر اساس اطلاعات منتشر شده علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، از جانباختگان خیزش انقلابی ژينا، در دادگاهی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» محاکمه شد.

جلسه دادگاه علی روحی صبح روز ۲۰ تیر در شعبه ۲۶ دادگاه رژيم در برگزار شده است. او پیش‌تر و در روز ۲۰ فروردین به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. به نظر می‌رسد تفهیم اتهام «اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت ملی» به علی روحی، به دلیل بازداشت او در روز ۱۷ فروردین به دنبال دعوت از مردم برای حضور در مراسم تولد فرزند جانباخته‌اش باشد. گفتنی است خانواده روحی به دلیل دادخواهی و زنده نگاه داشتن یاد او، ‌از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند و دادگاهی کردن علی روحی نیز در راستای همین مساله است.