کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محاکمه محمد حبیبی به اتهام اعتراض به مسمومیت‌سازی دانش‌آموزان

وکیل محمد حبیبی روز چهارشنبه 20 دی ماه از برگزاری دادگاه این معلم به دلیل انتشار توئیت‌هایی درباره اعتراض به مسمومیت‌سازی مدارس و دفاع از حقوق دانش‌آموزان خبر داد.

جلسه رسیدگی ‎محمد حبیبی در دادگاه رژیم در شهریار به اتهاماجتماع و تبانی با مصادیق (توئیت‌هایی در خصوص اعتراض به مسمومیت‌سازی مدارس و دفاع از حقوق دانش‌آموزان) برگزار شد.این پرونده مربوط به بازداشت این فعال صنفی در تاریخ 16 فروردین سال 1402 است و مصادیق درج شده در پرونده مربوط به تجمعات معلمان در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس دخترانه در تاریخ شانزدهم اسفندماه سال 1401 است.این فعال صنفی طی سال‌های گذشته،در اسفند ماه ۹۶، اردیبهشت ۹۷ و فروردین ۱۴۰۱ نیز به خاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت شد و این سومین بار است که محاکمه می‌شود.