کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محاکمه مادران دادخواه جاویدنامان “پژمان قلی‌پور” و “نوید بهبودی” توسط رژیم

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده “محبوبه رمضانی” مادر جاویدنام “پژمان قلی‌پور” و “رحیمه یوسف‌زاده” مادر جاویدنام “نوید بهبودی” از جان‌باختگان قیام خونین آبان ۹۸، در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد.

“رضا شفاخواه”، وکیل دادگستری با انتشار این خبر نوشت: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “محبوبه رمضانی” مادر “پژمان قلی‌پور” و “رحیمه یوسف‌زاده” مادر “نوید بهبودی” در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار از بابت عضویت در گروه مادران دادخواه و فعالیت تبلیغی علیه نظام برگزار شده است.