کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محاکمه دوازده فعال حقوق زنان در رشت

روز پنجشنبه دهم اسفندماه، جلسه رسیدگی به اتهامات دوازده فعال حقوق زنان توسط دادگاه رژیم در رشت برگزار شد.

هویت این فعالان “فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، واحده خوش سیرت، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جوهری” احراز شده است. گفتنی است ، اتهام این شهروندان ،”تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه های اجتماعی، و تبانی با هدف برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است.