کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مجروح شدن چهار سوختبر بلوچ در شهرستان سراوان

روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه،در پی برخورد و آتش سوزی دو دستگاه خودروی وانت سایپا سوختبر در منطقه مرزی چتکانی در بم‌پشت شهرستان سراوان چهار سوختبر بلوچ مجروح شدند.

براساس این گزارش از هویت این سوختبران مجروح تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دسترس نیست اما وضعیت سوختبران بسیار وخیم گزارش شده است.فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگانهای نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ایجانشان را از دست می دهند.