کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مجروح شدن شماری از کارگران افغانستانی در استان فارس

در پی  انفجار یک کوره آجرپزی روز جمعه 24 فروردین ماه، در مرودشت فارس ۱۰ کارگر افغانستانی مجروح شدند.

به گفته شاهدان عینی، در این انفجار شش نفر دچار سوختگی شدید شدند و یک نفر هم به دلیل موج انفجار دچار شکستگی در ناحیه سر شد. همچنین کارگران دیگر نیز دچار جراحات سطحی شدند. به گفته رئیس اورژانس فارس علت این حادثه نشت گاز بوده است.