کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مجروح شدن دو سوختبر در‌ محور میرجاوه

روز شنبه 18 شهریورماه،دو سوختبر بلوچ بر اثر واژگونی خودرو در محور میرجاوه به جون‌آباد به شدت مجروح شدند.

دو سوختبر بلوچ بر اثر سانحه رانندگی و انحراف خودرو از مسیر اصلی در محور میرجاوه  به جون‌آباد مجروح شدند.هویت این دو سوختبر مجروح “محمود مینگل” (براهویی) و “نثار احمد مینگل” (براهویی) اهل و ساکن زاهدان می‌باشد.این دو شهروند با خودروی سوختبر خود به دلیل شاخ به شاخ شدن یک خودروی عبوری دیگر در محور میرجاوه به جون‌آباد از مسیر منحرف و با وجود جراحات قبل آتش گرفتن خودرو موفق به خارج شدن از آن شده بودند و اکنون در بیمارستان بستری هستند.