کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

متوقف شدن فعالیت کشتارگاه بیرجند

روز شنبه 20 آبان ماه فعالیت واحد کشتارگاه دام بیرجند به دلیل مشکلات زیست محیطی و بهداشتی موقتا متوقف شد و کارگران این مجتمع بیکار شدند.

برخی منابع کارگری در استان خراسان جنوبی گفتند:واحد کشتارگاه دام بیرجند واقع در روستای حسین آباد سادات به دلیل مشکلات زیست محیطی پلمب و کارگران شاغل در آن بیکار شدند.در خصوص علت توقف فعالیت این واحد صنعتی گفته می‌شود؛مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از این واحد، سلامت عمومی ساکنان منطقه و محیط زیست را به خطر انداخته است.دادستان بیرجند با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی که الزامات زیست محیطی را رعایت نکنند علاوه بر معرفی به مراجع قضایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست واحد آلاینده شناخته می‌شوند، این مقام رژیم همچنین اظهار داشت:پلمپ این واحد کشتارگاهی تا رفع کامل آلودگی و رعایت الزامات زیست محیطی باقی خواهد ماند.گفته میشود که با متوقف شدن فعالیت این کشتارگاه،تعداد زیادی از کارگران شاغل در این کارگاه بیکار شدند.