کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

متهم شدن وحید بنی عامریان فعال سیاسی به بغی

وحید بنی عامریان فعال سیاسی روز سه شنبه 1 خردادماه در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

این فعال سیاسی با مصداق عضویت و همکاری با یکی از گروه های اپوزیسیون به “بغی” متهم شده است.اتهامی که می تواند به صدور حکم های سنگین از جمله اعدام منتهی شود.وحید بنی عامریان در تاریخ 1 دی ماه سال 1402 توسط نیروهای امنیتی رژیم در تهران بازداشت شد و علاوه بر اتهام عضویت در گروه های اپوزیسیون رژیم،بابت اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور تفهیم شده است.وحید بنی عامریان که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس است،از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم مانده است.این فعال سیاسی از بیماری های متعددی از جمله سندروم روده تحریک پذیر،ضعف سیستم ایمنی بدن و عفونت حاد در مجاری تنفسی رنج میبرد.امری که منجر به افزایش نگرانی های خانواده عامریان در خصوص وضعیت جسمانی او شده است.