کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

قطع کامل سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، روز چهارشنبه 22 فروردین ماه، اعلام کرد که سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی “اسنپ” و “تپ‌سی” به طور کامل حذف می‌شود.

او با اعلام اینکه طبق مصوبه‌های جدید این سهمیه امسال به این تاکسی‌ها اختصاص داده نمی‌شود، مدعی شد: “شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست.” گفتنی است، که رانندگان اسنپ، علاوه بر عدم تخصیص سهمیه بنزین، به دلیل پرداخت مبالغ بالا تحت عنوان “حق کمیسیون” و همچنین، کرایه‌های ناچیز در شرایط شغلی و معیشتی بسیار دشواری قرار دارند.