کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

قطع بیمه کارگران ساختمانی توسط مجلس

برپایه گزارشات منتشرشده، مجلس رژیم در یک اقدام ضدکارگری به بهانه کاهش قیمت مسکن و کشته شدن ۱۴ تن کارگران در متروپل، بیمه کارگران ساختمانی را قطع کرد.

در ایران نزدیک به ۱.۵ میلیون کارگر ساختمانی وجود دارد. نیمی از آنها موفق به دریافت پوشش بیمه شده‌اند. اما حالا مجلس به بهانه کاهش قیمت مسکن تصمیم دارد، بیمه همین تعداد از کارگران را هم قطع کند.به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حقوق ماهانه کارگران ساختمانی چیزی حدود ۲۵ درصد کمتر از حداقل دستمزد در ایران است. وی همچنین می افزاید «مجلس در حالی مدعی است که بیمه کارگران ساختمانی موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود. که کارشناسان می‌گویند سهم بیمه کارگران از قیمت تمام شده مسکن فقط ۰.۵ درصد است و سود خیره‌کننده بازار ساخت و ساز به جیب زمین‌داران و بساز و بفروش‌ها می‌رود.»

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah