کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

قطع آب زندان خرم آباد و اخاذی از زندانیان

سیستم آبرسانی سرویس بهداشتی و حمام زندان رژیم در خرم آباد روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه، توسط مسئولین قطع، و سلامت زندانیان در خطر می باشد.

طبق این گزارش، با قطع آب زندان، سرویس های بهداشتی و حمام های زندان بی آب است و زندانیان از حداقل بهداشت محرومند. این امر موجب بروز بیماری در بین زندانیان شده است. گفته شده که هزینه تعمیر سیستم آب زندان را زندانیان گرفته اند. اما بعد گرفتن پول از زندانیان هنوز تعمیرات انجام نشده و معضل قطع آب همچنان وجود دارد.