کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

قطعی آب و وضعیت نامناسب و غیربهداشتی فاضلاب معابر شهر کنارک

قطعی آب و وضعیت نامناسب و غیربهداشتی فاضلاب معابر شهر کنارک3

روز شنبه 2 تیرماه شهروندان کنارک از حفاری شرکت گاز و تخریب لوله آب و فاضلاب خیابان های شهر خبر دادند که باعث قطعی آب و وضعیت غیر بهداشتی و نامناسب و جاری شدن آب فاضلاب در کوچه‌ها و معابر این شهرستان شده است.

این شهروندان بلوچ می گویند:یک ماه پیش شرکت گاز برای جا گذاری لوله های گاز وسط خیابان حفاری کرد که باعث شکستگی لوله آب و فاضلاب شهری خیابانهای کنارک شد و از یک ماه گذشته تاکنون آب لوله‌کشی شهری در این منطقه قطع و مسیر فاضلاب شهری مسدود شده که فاضلاب در وسط کوچه جمع شده است و وضعیت غیربهداشتی به وجود آورده است.از قرار معلوم شماری از شهروندان کنارک در این یکماه بارها برای ترمیم لوله‌های شکسته شده به شهرداری و فرمانداری مراجعه کرده که این ارگان ها در جواب به این شهروندان گفته اند:پیمانکار گازی که باعث شکستگی لوله های آب و فاضلاب شده موظف به ترمیم و بازسازی است.این درحالی است که پیمانکار شرکت گاز نیز جوابگوی مسئولین شهرداری و فرمانداری نیست و این وسط فقط شهروندان و اهالی کوچه متضرر و با قطعی آب مواجه شده‌اند.