کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

قطعنامه پایانی تجمع سراسری فرهنگیان ایران  

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه 11 آذر ماه با انتشار قطعنامه پایانی تجمع سراسری فرهنگیان بار دیگر بر ادامه اعتراضات فرهنگیان تا رسیدن به کلیه خواسته ها مطالباتشان تاکید کرد.

در بخشی از این قطعنامه آمد است،برکسی پوشیده نیست، که پیامد ابر بحرانهای موجود را توده‌ی مردمی بر دوش می‌کشند، که دستشان از منابع قدرت و ثروت کوتاه است و مردم ایران امروز به بهای لقمه‌ای نان گروگان حاکمان بی‌تدبیرند و قربانی این شرایط دهشتناک، همه اقشار مردم از جمله، کودکان، جوانان، زنان، کارگران، فرهنگیان، دانشجویان٬ هنرمندان، کشاورزان، نویسندگان و سایر اقشار مولد جامعه، حتی نسل‌های آینده است. قطعنامه به دولت و مجلس هشدار داده است، تا زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری، بویژه نظام همسان سازی حقوق بازنشستگان و طرح رتبه بندی شاغلین٬ به اجرا در نیاید، در روزهای آینده همچنان اعتراضات را به اشکال گوناگون از جمله تحصن٬ تجمع٬ راهپیمایی٬ تعطیلی کلاس‌ها و سایر اشکال قانونی اعتراض٬ در سراسر کشور تا رسیدن به خواسته های قانونی٬ در فراخوانهای پی در پی ادامه خواهد داد.