کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

قتل یک نوجوان هفده ساله به دست نیروهای نظامی زابل

یک نوجوان هفده ساله که هفته گذشته در پی تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در زابل مصدوم شده بود، روز دوشنبه 9 مرداد ماه دراثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

هویت وی ابراهیم براهویی، ۱۷ ساله، اهل زابل عنوان شده است. به گفته شاهدان عینی “این شهروند در تاریخ چهارم مرداد، بدون هشدار قبلی به ظن حمل کالای قاچاق هدف تیراندازی مسقیم نیروهای نظامی قرار می گیرد و خودرو وی دچار حریق می شود. در این واقعه نوجوان مذکور دچار سوختگی ۶۰ درصد شده بود.