کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

قتل راضیه رحمانی توسط ماموران رژیم در لرستان

قتل راضیه رحمانی توسط ماموران رژیم در لرستان3

نیروهای انتظامی رژیم، روز پنجشنبه 31 خردادماه، در شهرستان نورآباد استان لرستان، به منزل یک شهروند یورش بردند و دختر ۱۸ ساله این خانواده به نام راضیه رحمانی با شلیک ماموران رژیم به سرش کشته شد.

به گفته شاهدان عینی، ماموران رژیم  به بهانه بازرسی به این خانه یورش برده و در هنگام وقوع درگیری لفظی اعضای خانواده با آنها، یکی از ماموران با کلت کمری فرزند خانواده را هدف تیراندازی قرار داده و وی با اصابت گلوله به سرش کشته شد.