کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی علیه نمایش انتخاباتی در سنندج توسط فعالان کومله

شماری از فعالان و دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران روز پنجشنبه 3 اسفندماه علیه نمایش انتخاباتی رژیم اقدام به توزیع و پخش تراکت ها و شعارهایی بر سطح دیوارهای شهر سنندج کردند.

برپایه گزارشات دریافت شده،این شهروندان آزادیخواه و مبارز با نوشتن شعارهایی با مضمون “زنده باد کومله،زنده باد سوسیالیزم،زنده باد حزب کمونیست ایران،به به انتخابات 1402 و آزادی برابری حکومت شورایی”،مضحکه انتخاباتی رژیم را بایکوت کردند و از شهروندان در شهرهای کردستان و ایران خواستند تا از حضور و شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم خودداری کنند.آنها همچنین در جریان این فعالیت تبلیغی،سوسیالیزم را آلترناتیوی قدرتمند بعد از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی معرفی کردند.