کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فعالیت تبلیغی زنان چپ در تهران علیه کودک همسری

هسته‌ی اخگران روز پنجشنبه 12 بهمن ماه، علیه بنیادهای مادی کودک‌همسری پوسترها و اعلامیه هایی را در کوچه و خیابانهای تهران پخش کردند.

این هسته که اعضای آن زنان فعال چپ و کمونیست می باشند، به ضرورت محو مناسبات اجتماعی نابرابری اشاره می‌کنند که، تا زمانی که وجود دارند حتی منع قانونی ازدواج کودکان را به شکل بنیادین حل نمی‌کند بلکه آن را به اشکال دیگری از ستم و بهره‌کشی تبدیل می‌کند، آنها همچنین با پخش بروشوری در مورد راه حل اداره‌ی شورایی اعلام کردند،”حالا زمان آن است که بلندتر از همیشه بگوییم که می‌خواهیم کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات و محله‌ها و شهرها را خود ما مردم، اداره کنیم”.