کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی در گرامیداشت یاد رفقای جانباخته گردان شوان در سنندج

برپایه گزارش دریافتی، دوشنبه شب 23 اسنفند ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران به مناسب فرا رسیدن سالروز جانباختن رفقای گردان شوان در برخی از محلات شهر سنندج اقدام به شعار نویسی نموند.

برپایه گزارش مزبور، دوستداران کومه له و حزب در محلات، حاجی آباد، کمیز، مثناو و بلوار با نوشت شعارهایی از جمله “گرامی باد یاد رفقای گردان شوان، زنده باد کومه له، زنده باد حزب کمونیست ایران و زنده باد کنکره 18 کومه له، سالروز جانباختن رفقای گردان شوان را گرامیداشتند.