کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی در آستانه  فرا رسیدن 26 بهمن روز کومه له

برپایه گزارش دریافتی روز چهارشنبه 20 بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهرستان مریوان ، درآستانه فرا رسیدن 26 بهمن روز کومه له اقدام به پخش تراکت نمودند.

این گزارش می افزاید جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در مریوان با شعار نویسی و پخش تراکتهایی با مضامین “زنده باد 26 بهمن روز کومه له”  در محلات کمربندی یک و دو، اداره برق، بیمارستان، مردوخ و دارسیران یک و دو، این روز را گرامیداشتند.