کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی به مناسب روز کومه له در کانی دینار مریوان

فعالیت تبلیغی به مناسب روز کومه له در کانی دینار مریوان

برپایه گزارش دریافتی روز یکشنبه 22 بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در کانی دینار مریوان به مناسبت فرا رسیدن 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه در اطراف این شهرک  اقدام به پخش دست نوشته هایی به همین مناسبت نمودند.

برپایه این گزارش جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران با نصب دست نوشته هایی در اطراف شهر مریوان  با مضمون ” گرامی باد 26 بهمن روز کومه له”، “زنده باد حزب کمونیست ایران” و همچنین نصب پرچمهای سرخ، پیشاپیش فرا رسیدن 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له را گرامیداشتند.