کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستانصفحه ویژه 26 بهمن سالروز کومه له

فعالیت تبلیغی به مناسب روز کومه له در مریوان

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه 20 بهمن ماه جمعی دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در مریوان به مناسبت 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له اقدام به پخش تراکت و شعارنویسی نمودند.

این گزارش می افزاید، جمعی دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در مریوان در شهرک کانی دینار با دیوار نویسی و پخش تراکتهایی با مضمون “زنده باد 26 بهمن روز کومه له، زنده باد حزب کمونیست ایران، زنده باد سوسیالیزم و گرامی باد 26 بهمن روز کومه له” پیشاپیش فرا رسیدن 26 بهمن را گرامیداشتند.