کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستانصفحه ویژه 26 بهمن سالروز کومه له

فعالیت تبلیغی به مناسب روز کومه له در سقز

برپایه گزارش دریافتی روز جمعه ۲۱ بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سقز به مناسبت 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه در اطراف این شهر  اقدام به پخش دست نوشته هایی به همین مناسبت  نمودند.

برپایه این گزارش جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سقز با نصب دست نوشته هایی در اطراف شهر با مضمون “گرامی باد 26 بهمن روز کومه له، زنده باد حزب کمونیست ایران، و همچنین نصب پرچمهای سرخ، پیشاپیش فرا رسیدن 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له  را گرامیداشتند.