کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی به مناسب روز پیشمرگ کومله در مراغه

فعالیت تبلیغی به مناسب روز پیشمرگ کومله در مراغه2

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه 24 خردادماه، جمعی از فعالین و دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران در شهرستان مراغه به مناسب فرا رسیدن روز پیشمرگ کومله دست به فعالیت تبلیغی زدند.

دوستداران کومله و حزب با با پخش تراکتهایی با مضامین “31 خرداد روز پیشمرگ کومله گرامی باد، زنده باد حزب کمونیست ایران، زنده باد پیشمرگ کومله، زنده باد سوسیالیسم، و زن، زندگی آزادی” در سطح شهر از جمله پارک های شهر و اطراف آن،31 خرداد روز پیشمرگ کومله را گرامی داشتند.همچنین شرکت کنندگان در این فعالیت ضمن تبریک و شادباش روز پیشمرگ کومله،یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم را گرامی داشتند.