کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی به مناسبت ۳۱خرداد روز پیشمرگ کومه‌له

فعالیت تبلیغی به مناسبت ۳۱خرداد روز پیشمرگ کومه‌له1

برپایه گزارش دریافتی، روز شنبه ۲۶خردادماه، جمعی از دوستداران کومه‌له در کانی دینار مریوان با پخش تراکتهایی ۳۱ خرداد، روز پیشمرگ کومه‌له را گرامیداشتند.

این فعالین با پخش تراکت‌هایی با مضنمون«۳۱خرداد روز پیشمرگ کومه‌له برتمامی جانباختگان راه آزادی و برابری، زن و مرد و برتمام پیشمرگان قهرمان کومه‌له پیروز باد، زنده باد حزب کمونیست ایران، زنده باد سوسیالیست و زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی» در خیابان ملا باقر و فلکه‌ی اصلی، پیشاپیش فرارسیدن روز پیشمرگ کومه‌له را گرامیداشتند