کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی به مناسبت ۲۶ بهمن روز کومه‌له

برپایه گزارش دریافتی جمعی از دوستداران کومه‌له در روستای نگل از توابع مریوان به مناسبت ۲۶بهمن روز کومه‌له، فعالیت تبلیغی انجام دادند.

طبق این گزارش، در آستانه روز کومه‌له، دوستداران کومه‌له و حزب کمونیست ایران در روستای نگل بانوشتن شعارهایی از جمله “زنده باد کومه‌له، زنده باد حزب کمونیست ایران و زنده باد سوسیالیست” بر دیوارهای این روستا، پیشاپیش ۲۶بهمن روز کومه‌له را گرامیداشتند.