کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی به مناسبت ٢٦بهمن روز کومه له در کانی دینار مریوان

برپایه گزارش دریافتی، روز جمعه ٢٠ بهمن ماه جمعی از دوستداران کومەله و حزب کمونیست ایران در کانی دینار مریوان در آستانه فرا رسیدن کومەله، اقدام به فعالیت تبلیغی نمودند.

گزارش مذکور می افزاید، دوستداران کومەله و حزب در شهرک کانی دینار با نوشتن شعارهایی از جمله«٢٦بهمن روز کومەله گرامی باد، زندەه باد کومه له و زنده باد حزب کمونیست ایران» بر دیوار در برخی محلات، پیشاپیش سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له  را گرامیداشتند