کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیغی به مناسبت روز کومله در ثلاث باباجانی

روز چهارشنبه 25 بهمن ماه، جمعی از دوستداران وهواداران کومله وحزب کمونیست ایران در ثلاث و باباجانی به مناسبت 26 بهمن روز کومله به فعالیت تبلیغی پرداختند.

طبق گزارشات دریافتی، هواداران در ثلاث باباجانی و اطراف آن ضمن گرامیداشت 26 بهمن ماه سالروز علنی شدن فعالیتهای کومله به فعالیتهای تبلیغی و پخش کردن تراکت و پوستر هایی با مضامین ” 26 بهمن روز کومله گرامی باد” “زنده باد کومله” و زنده باد حزب کمونیست ایران” دست زدند.