کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیعی به مناسبت ۲۶ بهمن در سنندج

برپایه گزارش دریافتی جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج با شعار نویسی بر دیوار محلات این شهر فرا رسیدن ۲۶ بهمن روز کومه له را گرامی داشتند .

برپایه گزارش مزبور دوستداران کومه له با نوشتن شعارهایی از جمله” زنده باد کومه له، زنده باد سوسیالیزم” ۲۶ بهمن  سالگرد علنی شدن فعالیتهای کومه له را گرامیداشتند