کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فعالیت تبلیعی به مناسبت روز کومه له در سقز

برپایه گزارش دریافتی از سقز جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در این شهر با پخش تراکتهایی فرا رسیدن ۲۶ بهمن روز کومه له را گرامی داشتند .

برپایه این گزارش دوستداران کومه له با پخش تراکت و عکس شماری از جانباختگان صفوف کومه له و حزب از جمله “زنده باد ۲۶ بهمن روز کومه له، زنده باد سوسیالیزم و زنده باد کنگره ۱۸ کومه له فرا رسیدن ۲۶ بهمن روز کومه له را گرامی داشتند.