کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فضای امنیتی در بند زنان زندانی سیاسی وکیل آباد مشهد

روز پنجشنبه 20 مهر ماه 1402، زنان زندانی سیاسی محبوس در بند پنج زندان وکیل آباد مشهد به تازگی با محدودیت های بیشتری مواجه شدند.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، مسئولان زندان با قوانین جدید و سخت، فضای بند زنان را امنیتی کردند. گفتنی است، مسئولان زندان دستور دادند، که تمام پنجره های بند زندان زنان جوشکاری شود. همچنین درب هواخوری بند، که از عید نوروز باز شده بود، به روی زندانیان قفل شده است.مسئولان زندان حتی به زنان زندانی سیاسی اجازه نمی دهند بدون حضور ماموران زندان به فروشگاه زندان یا آشپزخانه بروند.