کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فشار مضاعف بر زندانیان زندان زابل

پس از حملات مدت اخیر به پایگاه‌های سپاه پاسداران و نظامیان جمهوری اسلامی،فشار بر زندان محبوس در زندان تاغزی زابل به شکل‌ مضاعفی افزایش پیدا کرده است.

بر اساس گزارشات منتشرشده،دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و مسئولان زندان تاغزی زابل،از طی شدن روند مراحل قانونی زندانیان رای باز ممانعت به عمل آورده و همچنین مقابل صدور حکم عفو کارشکنی می‌کنند.در این گزارش آمده است که دادستان و تیم قضایی و قاضی ناظر بر زندان با زندانیان و خانواده آنها نیز با خشونت و تحقیرآمیز رفتار می‌کنند.