کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فشار اطلاعات سپاه بر قاضی پرونده سه جوان گیلک

اطلاعات سپاه رژیم در رشت با اعمال فشار بر قاضی پرونده به دنبال صدور احکام سنگین علیه “مهدی میرزایی، حافظ فروحی و آرمان صدقی‌ثابت است.

طبق گزارشات، قاضی به دليل نبود شواهد و مدارک کافی، از صدور احکام مورد نظر اطلاعات سپاه خودداری کرده و پرونده این سه جوان گیلک را جهت بررسی مجدد به نهادهای اطلاعاتی مرجوع کرده است. گفتنی است، مهدی میرزایی، آرمان صدقی‌ثابت و حافظ فروحی از بیست‌ونهم دی سال ١٤٠١ با اتهامات سنگین “حمل سلاح و تلاش برای انجام عملیات مسلحانه” همچنان در زندان لاکان رشت در بازداشت هستند و در معرض صدور احکام سنگین قرار دارند.